3. STEM Öğretmen Sertifika Programı Başlıyor !

0
8022

Öğrencilerinizi 21. yüzyıla STEM eğitimiyle hazırlayın!

21. yüzyıl öğrencilerini yetiştirecek bir öğretmen mi olmak istiyorsunuz? Öğrencilerinizin tüketen değil, üreten ve gerçek yaşam problemlerini çözebilen bireyler mi olmasını hedefliyorsunuz? STEM eğitimini duydunuz ama ne olduğunu tam olarak bilmiyor musunuz? Bir takım tasarımlar yapıyor, bunları dersinize entegre ediyor, ancak daha fazlasını yapmaya mı ihtiyaç duyuyorsunuz? Teknolojik alan bilginizi ve becerilerinizi genişletmek mi istiyorsunuz?

STEM’i sınıflarınızda kullanmak için bize katılın!

STEM Öğretmen Eğitim İçeriği

Ezberci eğitim anlayışının sınav ve öğrenci seçim yöntemleriyle de desteklendiği ülkemizde son yıllarda gerek sınav sorularındaki değişim, gerek endüstride milli girişim yaratma çabaları toplumun okullar üzerindeki beklentisini değiştirmiş ve dolayısıyla STEM Akımını ülkemiz eğitimi için çözüm haline getirmiştir.

Peki STEM Öğretmeni nedir? Ne gibi becerilere sahip olmalıdır?

Bir çoğumuzun içgüdüsel olarak bulduğu doğruları programlı ve pedagojik ilkeleri de göz önünde bulundurarak inceleyeceğimiz programımız, aynı zamanda bir STEM Öğretmeni’nin sahip olması gereken beceriler için de bir liste özelliği taşır.  

Eğitim 1: STEM Nedir, Ne değildir? Teorik + Uygulama

Bir çok soruya cevap olarak karşımıza çıkan STEM’in ne olduğu ilgili gerçek bir tanım yapmak çok zor. STEM bir yöntem mi, araç mı, etkinlik türü mü, felsefe mi? Bu sorulara cevap aramadan STEM Öğretmen olmak da mümkün değil.

Bu bölümün sonunda STEM’in ne olduğunu, misyonunu ve vizyonunu anlamış olacağız.  Bir STEM Öğretmeni ve STEM Öğrencisi tanımlayacağımız bölümün sonunda ihtiyaçlarımızı belirleyerek kendi yol haritamızı çizeceğiz. STEM Akımı’nın Türk Eğitim Sistemi ve Türkiye gerçekleri ile harmanlayarak nasıl bir öğretim sistemi planlamamız gerektiğini çözümleyeceğiz.  

Eğitim 2: 21. Yüzyıl Becerileri Teori + Uygulama

Gelişen Teknoloji ile başarılı öğrencinin en fazla bilgiyi depolayan öğrenci tanımı ortadan kalktı. Çocukların hem profesyonel hayatlarına hazırlık hem de eğitimden maksimum faydanın sağlanması adına öğrencilerde yeni beceriler geliştirmeye çabalıyoruz. 21. Yüzyıl Becerileri başlığı altında toplanan bu kazanımlar gelecek nesilden beklenen insan profilini de bize açıklıyor. Bu becerileri eğitime nasıl dahil edeceğimizi çalışacağımız etkinlikte, ders içi etkinlik türlerini de incelemeye başlayacağız.

Eğitim 3: Understanding By Design: UbD Atölyesi Uygulama

UbD, basitçe, öğrencilerde derin ve kalıcı anlamaya yönelik ünite ve ders planı yapmaya yarayan bir felsefenin ürünüdür. UbD bize, öğrenme sürecinin tüm detayları ile ilgilenirken ana odağı kaybetmemeyi sağlayan bir çerçeve sunar. UbD’nin temel felsefesini inceleyeceğimiz ve UbD teması kullanılan örnek ders ve üniteler inceleyeceğimiz eğitimimiz sonrasında, kendi UbD planlarımızı yapacağız.

Eğitim 4: STEM Dersinin Olmazsa Olmazları: Teori

Uzun ve çeşitli araştırmaların sonucunda ve çok çeşitli kaynaklardan taranarak oluşturulmuş her öğretmenin aklında bulunması gereken ufak notlar ile UbD planlarımızı şekillendirmeye ve içeriğini STEM Hedefleri ile doldurmaya başlıyoruz.

Eğitim 5: Mühendislik Tasarım Süreci: Teori + Uygulama

Öğrenme sürecini tanımlarken öğrencilere bir çerçeve sunmak ve bu çerçevenin yol gösterici olacağından emin olmak büyük önem taşır. Mühendislik Tasarım Süreci, yol gösterici bir sonraki adımı düşünerek planlama yapmayı sağlayan bir çerçeve sunuyor. “Sonuç değil süreç odaklı eğitim vermeliyiz.” mottosu, STEM akımı ile “Ürün” geliştirmenin de önemini ortaya koydu. Mühendislik Tasarım Süreci ile öğrencilerin hem 21. Yy becerilerini hem de STEM Kazanımlarını gerçekleştirmesini  kolaylaştıran bir aracı daha alet çantamıza eklemiş olacağız.

Eğitim 6: Aktif Öğrenme Ortamları ve Metodlar: Teori + Uygulama

Öğrenci’yi merkezli eğitim sistemlerinde klasik yöntemlerle yenilikçi çözümler mümkün olmuyor. Inquiry-Based Learning(Sorgulama Tabanlı Eğitim) ile çıkacağımız yolda “Problem Tabanlı Öğrenme” ve 5E Learning Cycle’ı öğrenerek örnek çalışmalar geliştireceğiz.

Eğitim 7: Ölçme Değerlendirme: Teori + Uygulama

STEM Akımı ile değişen eğitim süreci öğrenmenin ölçme ve değerlendirmesinde de değişiklikleri gerektiriyor. Bu bağlamda süreç ve sonuç değerlendirmeleri üzerine alternatif yaklaşımları inceleyecek ve kendi ölçme değerlendirme araçlarımız geliştireceğiz. Öğrenci başarısı üzerine detaylı analiz yaparak her öğrenciye ulaşabileceğimiz, hataların yapıldığı anda düzeltildiği bir sistemle ölçme değerlendirmenin cezalandırma sürecine dönüşmediği bir ortamı nasıl yaratacağımızı tartışacağız.

Eğitim 8: Kendi Üniteni Tasarla: Uygulama

Süreç boyunca yaptığımız çalıştığımız konularda hazırladığımız dökümanları bir araya getirerek kendi branşımızda bir ünite planı hazırlayacağız. Hazırladığımız ünite planını detaylandırarak içerik ve etkinliklerini hazırlamaya başlayacağız.

Eğitim 9: Bütünleşik STEM Eğitimi’nde sınıf için etkinlikler: Uygulama

Çeşitli zamanlarda daha önceden farklı kurumlarda veya araştırma projelerinde uygulanmış STEM Etkinlikleri ile hem etkinlikler sırasında öğrencilerin ne hissettiğini, neler öğrendiğini, nelere ihtiyacı olduğunu anlayacağız. Başarısı kanıtlanmış etkinlikleri gerçekleştirirken kendi etkinliklerimizde olmazsa olmazları da gözlemliyor olacağız. Tabi bu arada farkında olmadan hepimiz birer öğrenci olup eğlenirken öğrenmenin tadını çıkaracağız.

Eğitim 10: STEM’in olmazsa olmazı Robotik: Uygulama

İleri düzeyde olmasa dahi temel olarak programlamaya hakim olmak öğretmenlerin STEM uygulamaları geliştirmesinde büyük avantaj sağlıyor. Aynı zamanda model ve prototip çıkarabilme açısından öğrencilere yardımcı olmak adına temel mühendislik becerilerine hakim olmak, etkinlik geliştirme düzeyinde birçok sorunu ortadan kaldırıyor. VEX IQ ve VEX EDR kitlerini kullanarak robotlar tasarlayıp, programlayacağız.

Eğitim 11: Sınıflara Taşınan Robotlarla STEM Etkinlikleri:Uygulama
Robotiğin mevcut haliyle neden derslere taşınamadığını tartışarak başlayacağımız bu etkinlikte amaca ulaşmaya çalışırken araçlarla vakit kaybetmemek adına hızlı prototipler üretebileceğimiz VEX IQ ve VEX EDR kitlerini kullanarak sınıf için etkinlikler tasarlayacağız.

Öğrenme Topluluğu

Seçkin eğitmenler yaşam boyu öğrenenlerdir. Sizi Türkiye’de eğitime yön veren gruplardan biri olan EduCat (ETUSP) topluluğunun bir parçası olarak görmek için eğitimlerimize bekliyoruz. Educat 10 defa Eğitim Teknolojileri Uzmanı Sertifika Programı ETUSP, 11 defa Maker Öğretmen ve 3 defa STEM Öğretmen sertifika programı organize etmiştir. Türkiye’nin her yerinden katılımcılarımızla kapalı sosyal medya hesaplarımızda sürekli paylaşım halindeyiz. www.egitimdeteknoloji.com, www.egtmatematik.com, www.makerogretmen.com gibi sayfalarda paylaşımlar ve her hafta düzenlenen eğitim sohbetleri egtkonus’u organize ediyoruz.

Eğitmen Utku Öztekin :

1988 Adana doğumlu olan Utku Öztekin, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, Lisansla Birleştirilmiş Tezsiz Yüksek Lisans Fizik Öğretmenliği Programı’ndan 2013 yılında mezun oldu. Aynı sene Hisar Eğitim Vakfı, Hisar Okulları’nda öğretmenlik hayatına başlamıştır. 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde Yüksek Lisans Eğitimi’ne başlayan Öztekin, şu an robotik eğitimi’nin lise öğrencilerinin fizik dersi üzerinde tutum ve başarılarına etkisi üzerine çalışmaktadır.

2013 Yılından bu yana TEF ,ETZ, ETP, Apple LT ve benzeri etkinliklerde Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Robotik ve Mühendislik Eğitimi, STEM Alanları Eğitimi gibi konularda eğitim, seminer ve çalıştaylar düzenlemiştir.

5 Senedir devam eden robotik, mekatronik ve mühendislik çalışmaları neticesinde, çalıştırdığı takımlarla aralarında Dünya Şampiyonluğu’nun da olduğu bir çok ödül kazanmıştır. Aynı zamanda okul sonrası gerçekleşen mühendislik çalışmalarını müfredat kapsamına alarak seçmeli ders olarak sunmuş ve ölçme değerlendirme rubrikleri geliştirmiştir. 

Eğitimde İnovasyon Derneği’nin kurucularından olan Öztekin, 2017 yılı itibariyle VEX Türkiye Event Partner’lık görevini ve Türkiye’de Robot Education and Competition(REC) Foundation temsilciliğini sürdürmektedir. Bu kapsamda 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında İstanbul (2), Ankara (1), Bursa (1) VEX Robot Yarışmaları  organize etmiş ve çok sayıda ortaokul ve lise öğrenci buluşması ve mentor eğitimi organize etmiştir.

Son olarak 2018 yazında çok sayıda başvuru arasından seçilen 200 kadar öğrenci için Eğitimde İnovasyon Derneği, Özyeğin Üniversitesi, YASAD, Autodesk, Young Guru Academy ve EduCat Robotics işbirliği ile VEX Robotics Yaz Kampı düzenleyerek öğrencilere temel ve ileri seviyede mühendislik ve robotik eğitimi sağlamıştır. Aynı zamanda “Road To Vex” temalı mechathonu tasarlayarak öğrencilerin mühendislik, tasarım ve girişimcilik becerilerini geliştirmesi için fırsat yaratmıştır.

Eğitmen iletişim için :
E-posta: utkuoztekin@gmail.com
Facebook: utku.oztekin
Instagram:
uoztekin
Twitter: @Mr_Oztekin

Eğitim Ücreti : 1250 TL
Eğitim Tarihi : 6-10 Ağustos 2018
Eğitmenler : Utku Öztekin
Eğitim Yeri : Educat Atölye
Eğitim Saatleri : 10:00-17:00

Başvuruhttp://stemogretmen.com/basvuru/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here